Number of the records: 1  

Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku

  1. KOŽÁROVÁ, Bibiána et al. Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku. In Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj] : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 6. 11. 2019. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019, S. 455-456. ISBN 978-80-8208-015-8.
Number of the records: 1