Number of the records: 1  

Rezné nástroje charakterizované zubovou medzerou = Cutting tools characterized by cog gap

  1. MARTINÁK, Peter. Rezné nástroje charakterizované zubovou medzerou = Cutting tools characterized by cog gap : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. 53 s.

Number of the records: 1