Number of the records: 1  

Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva

  1. SKALKA, Ján et al. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8094-612-8. *840/12/2009

Number of the records: 1