Number of the records: 1  

Investigation of titanium grade 2 alloy welded by disk laser

  1. MICHALEC, Ivan et al. Investigation of titanium grade 2 alloy welded by disk laser. In Quaere 2012 : Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, ČR, 14 - 18. května 2012. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s.1083-1088. ISBN 978-80-905243-0-9. M*
Number of the records: 1