Number of the records: 1  

Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC

  1. ĎURIGA, Roman. Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. 66 s. Available on Internet: <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F193D331BFB16&seo=CRZP-detail-kniha> E*473/MIKT/2020

Number of the records: 1