Number of the records: 1  

Koncepčný návrh zariadenia na výsadbu vinohradov pre malotraktory do 20 kW

  1. KRAJANEC, Juraj. Koncepčný návrh zariadenia na výsadbu vinohradov pre malotraktory do 20 kW. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48315> J*

Number of the records: 1