Number of the records: 1  

Križan, Peter, 1980-

 1. Personal nameKrižan, Peter, 1980-
  Other nameKrižan, P.
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (3) - učebnica
  (27) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (5) - zborník (príspevkov)
  (20) - bakalárska práca
  (38) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (6) - patentový spis
  (5) - prihl.úžitkového vzoru
  (2) - elektronické dokumenty
  (408) - článok
  person

  person

Number of the records: 1