Number of the records: 1  

Bacová, Andrea, 1962

 1. Record numberstu35128
  Date01.04.2020
  Personal nameBacová, Andrea, 1962-
  Other nameBacová, A..
  AIS IDA000000354
  Súčasné pracovisko 051110: FA Ústav architektúry obytných budov (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.06.2003 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (4) - brožúra
  (5) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (9) - zborník
  (1) - periodiká
  (2) - zborník (príspevkov)
  (20) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (389) - článok
  (2) - xxx