Number of the records: 1  

vlastnosti materiálov

 1. Record numberstus13259
  Date24.11.2014
  Topical termvlastnosti materiálov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (7) - monografia
  (1) - príručka
  (3) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (4) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1