Number of the records: 1  

databázy

 1. Record numberstus3270
  Date24.11.2014
  Topical termdatabázy
  Notepozri tiež databáza alternat.jazyk. variant databases
  Collection kindpredmetové heslá
  References (15) - monografia
  (8) - príručka
  (2) - skriptá
  (3) - učebnica
  (1) - zborník (príspevkov)
  (4) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (6) - záverečná bakalárska práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (2) - video - CD Rom
  (6) - elektronický program
  (38) - elektronický textový údaj
  (5) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1