Number of the records: 1  

Properties of composite wear resistant layers created by laser beam

 1. Title statementProperties of composite wear resistant layers created by laser beam
  Main entry-name Kovaříková rod. Sukubová, Ingrid (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Šimeková, Beáta, 1981- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Hodúlová, Erika, 1978- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Ulrich, Koloman, 1946- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Noteregistrovaný: Scopus
  In Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium. -- s.1193-1194
  Subj. Headings laser beam
  surface layers
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2011
  Ohlasy[4] ŠOŠKA, Radovan - ČIČO, Peter - MIKUŠ, Rastislav - BALLA, Zoltán. Prevádzkové skúšky pôdospracujúcich nástrojov s tvrdonávarom. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014In Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch : Zborník vedeckých prác, s.149-153. ISBN 978-80-552-1194-7.
  [1] Kováč, I. - Vanko, N. - Vysočanská, M. Verification of the working life of a ploughshare renovated by surfacing and remelting in the operation. In Research in Agricultural Engineering, 2014, 60, pp. S98-S1003. ISSN 1212-9151. SCOPUS
  [1] LILKO, Ján - KOTUS, Martin - DOBIAŠ, Peter - PONJICAN, Ondrej. Hardfacing electrodes resistance in laboratory conditions. In TAE 2019 Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, 2019, pp. 337-340. SCOPUS ; WOS
  article

  article

Number of the records: 1