Search results

 1. Vyhľadávanie s významom
  Koreň Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145516
  diplomová práca
  book

  book

 2. Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód
  Krempaský Michal ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145486
  diplomová práca
  book

  book

 3. Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme
  Pizner Marek ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145562
  diplomová práca
  book

  book

 4. Kultúrne dedičstvo v dátach
  Cukerová Zuzana ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134742
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Vyhľadávanie a získavanie dát z pamäťových inštitúcií
  Giertlová Karolína ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122800
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Knižnice v mobile
  Macej Martin ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135042
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Knižnice v mobile
  Varga Jozef ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135018
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Identifikácia viacznačnosti entít pomocou ontológií
  Hnojčík Tomáš ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 74 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126937
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti
  Bekeš František ; 070200  Andrejčíková Nadežda ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4 . - 103 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115401
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Inteligentná analýza dát na FIIT STU / aut. Viera Rozinajová, Petra Vrablecová, Nadežda Andrejčíková, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Miroslav Blšták, Marek Lóderer, Jaroslav Loebl
  Rozinajová Viera ; 070200  Vrablecová Petra ; 070200 Andrejčíková Nadežda ; 070200 Bou Ezzeddine Anna ; 070200 Lucká Mária ; 070200 Blšták Miroslav ; 070200 Lóderer Marek ; 070200 Loebl Jaroslav ; 070200
  Data a znalosti and WIKT 2018. Sborník konference. Brno, Hotel Santon, Česká republika, 11.-12. října 2018 / . S. 139-142
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article