Search results

 1. Magnetic properties of iron oxides present in the human brain / aut. Ľubor Dlháň, Martin Kopáni, Roman Boča
  Dlháň Ľubor ; 042190  Kopáni Martin Boča Roman ; 042190
  Polyhedron . Vol. 157, (2019), s. 505-510
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration
  Nemec Marek ; 040630  Kašparová Svatava ; 040630 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143044
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie BCI vo VR
  Szabados Daniel ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : I-MIKT . - 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154462
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Ovládanie koncových zariadení mozgovými signálmi pomocou EEG
  Stančík Stanislav ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.15. telekomunikácie ; Degree program : I-MIKT . - 58 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152922
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
  Mydliarová Dominika ; 040630  Kašparová Svatava ; 040630 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126595
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania
  Anda Tomáš ; 070200  Loebl Jaroslav ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145444
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie biologickej spätnej väzby na základe mozgových aktivít ako nástroj sociálnej interakcie pre hendikepovaných ľudí
  Mujgošová Ivana ; 070400  Kazička Roman (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145438
  diplomová práca
  book

  book

 8. Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicínskych dátach s využitím hlbokého učenia
  Grivalský Štefan ; 070400  Tamajka Martin ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145520
  diplomová práca
  book

  book

 9. Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
  Števuliak Marek ; 070400  Jakab Marek ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145573
  diplomová práca
  book

  book

 10. In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain / aut. Tomáš Tvrdík, Ľubomír Melicherčík, Ladislav Bačiak, Svatava Kašparová
  Tvrdík Tomáš ; 040630  Melicherčík Ľubomír ; 040630 Bačiak Ladislav ; 040630 Kašparová Svatava ; 040630
  MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019 : . S. 69
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article