Search results

 1. Inducing and controlling magnetism in the honeycomb lattice through harmonic trapping potential / K Baumann, A Valli, A Amaricci, M Capone
  Baumann K.  Valli A. Amaricci A. Capone M.
  arXiv.org : . 8 Feb 2019 (2019)
  elektronické dokumenty
  (1) - článok
  article

  article

 2. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
  Knap Michal ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144136
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh uplatnenia princípov controllingu v systéme manažérstva nákladov priemyselného podniku
  Sorát Matúš ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143638
  diplomová práca
  book

  book

 4. Autonómne sledovanie pohyblivého cieľa
  Užík Richard ; 030400  Balogh Richard ; 030400 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AME

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144509
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava
  Nádašský Andrej ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143628
  diplomová práca
  book

  book

 6. Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform
  Pelech František ; 066000  Nemlaha Eduard ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143679
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Maturkanič Libor ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143626
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh optimalizácie spôsobu obstarania výrobného materiálu v podniku ZF Slovakia a.s.
  Bubák Branislav ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143601
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit
  Majkút Marek ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145307
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh na systémové zlepšenie využitia personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku
  Mičeková Dominika ; 064000  Holeček Jaroslav ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143726
  diplomová práca
  book

  book