Search results

 1. Bratislava a more / Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby / ed. Vladimír Šimkovič, Tatiana Vozárová ; rec. Matúš Dulla, Pekarova Pavla, Štassel Ivo
  Šimkovič, Vladimír, ; 058180 (Editor) Vozárová, Tatiana ; 058180 (Editor) Dulla, Matúš, ; 053130 (rec.) Pekarova Pavla (rec.) Štassel Ivo (rec.)
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 116 s. 60 ks
  ISBN 978-80-227-4908-4
  Bratislava rieka Dunaj architektúra geológia príroda lodná doprava tektonika
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore
  Jankovič Lukáš ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144135
  diplomová práca
  book

  book

 3. Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.
  Maroši Maroš ; 010310  Bogár Michal ; 010310 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145397
  diplomová práca
  book

  book

 4. Martin - Námestie SNP - verejný priestor
  Vafinová Dáša ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138975
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bratislava Kollárovo námestie- verejný priestor
  Hollý Bohdan ; 056160  Hanáček Tomáš ; 056160 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127954
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave
  Šulík Matej ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136800
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Duálne vzdelávanie ako nástroj posilnenia partnerstiev v regionálnej ekonomike
  Pinka Rastislav ; 902020  Chodasová Zuzana ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 14.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143087
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh opatrení pre zlepšenie procesu plnenia pohonných hmôt pre cestnú prepravu Logistiky Slovnaft,a.s.
  Gahérová Lucia ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134241
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie organizácie dopravy v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Hyžová Magdaléna ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134425
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Nové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu
  Fačkovec Jakub ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144722
  diplomová práca
  book

  book