Search results

 1. Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia
  Sánka Imrich ; 010290 
  Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : . CD-ROM, s. 97-104
  energetická bilancia kvalita vnútorného vzduchu tepelná ochrana budov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Plánovanie a realizácia rozvojových a investičných zámerov vo vybranom stavebnom podniku
  Jakubíková Margaréta ; 902020  Golej Július ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145620
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Inžinieri verzus projektoví manažéri v priemyselnom podniku
  Slezák Adam ; 902020  Kalinová Gabriela ; 902021 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143324
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Identifikácia konkurenčnej výhody na základe analýzy SWOT
  Dziak Daniel ; 902020  Kuperová Martina ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136160
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Hodnotenie investície v priemyselnom podniku
  Belánszká Mercedes ; 902020  Adamuščin Andrej ; 902020 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139003
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Manažment zmien v softvérových projektoch
  Tomcsányiová Jana ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145575
  diplomová práca
  book

  book

 7. Inovatívne prístupy k hodnoteniu polohy ako faktora ceny nehnuteľnosti v kontexte rozvoja sídla
  Majerčáková Marína ; 902020  Nič Milan (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : D-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124438
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
  Gáliková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143167
  diplomová práca
  book

  book

 9. Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : zborník prednášok z 5. vedecko-odbornej konferencie. Štrbské Pleso, SR, 11. - 12. 3. 2019 [elektronický zdroj]
  Švecová, Zuzana, ; 010915 (Editor) Petráš, Dušan, ; 010290 (rec.) Lauko, Marcel (rec.)
  Energetický manažment 2019 5. 11. - 12. 3. 2019 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019 . - CD-ROM, 117 s.
  ISBN 978-80-89878-43-7
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 10. Osobnosť vedúceho pracovníka / aut. Jarmila Blahová
  Blahová Jarmila ; 060100 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 23, č. 2 (2019), s. 68-70
  technológia vedúci pracovník vzťahový manažment vedenie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article