Search results

 1. Numerical methods and their use in acoustical simulations
  Riečanová Izabela ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102522
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe
  Obrtáčová Tatiana ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144787
  diplomová práca
  book

  book

 3. Kooperatívne hry a ich aplikácie
  Goreková Iveta ; 010220  Šipošová Alexandra ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144786
  diplomová práca
  book

  book

 4. Graphical probability models and machine learning
  Fratrič Peter ; 010220  Bacigál Tomáš ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144785
  diplomová práca
  book

  book

 5. Cayley graphs of given diameter or girth on linear groups
  Behun Matúš ; 010220  Šiagiová Jana ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129549
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Modeling of Fluid Flow Past Solid Objects via Complex Analysis
  Čavarga Martin ; 010220  Širáň Jozef ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126710
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Riedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazu
  Krasňanský Juraj ; 010220  Šeliga Adam ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138683
  bakalárska práca
  book

  book

 8. MKP analýza mostných konštrukcií
  Horváthová Nikoleta ; 010220  Macák Marek ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139188
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu
  Lacková Katarína ; 010220  Frolkovič Peter ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137144
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Modely oligopolov pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.
  Kovaľ Ján ; 010220  Šipošová Alexandra ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137236
  bakalárska práca
  book

  book