Search results

 1. Application of - 140°C Sub-Zero Treatment For Cr-V Ledeburitic Steel Service Performance Improvement / aut. Peter Jurči, Juraj Ďurica, Ivo Dlouhý, Jakub Horník, Richard Planieta, Dominik Kralovič
  Jurči Peter ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Dlouhý Ivo Horník Jakub Planieta Richard Kralovič Dominik ; 061000
  Metallurgical and materials transactions A-physical metallurgy and materials science . Vol. 50, iss. 5 (2019), s. 2413-2434
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-019-05180-6
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3qRdDJxloHEbtPW6BN&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele : úžitkový vzor č. 8424 / aut. Gergely Takács, Karol Ondrejkovič
  Takács Gergely ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 7 s.
  automatizácia detektory automation detectors
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Effect of different surface conditions on toughness of Vanadis 6 cold work die steel - a review / aut. Peter Jurči
  Jurči Peter ; 061000 
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 12, iss. 10 (2019), s. 1-21
  Vanadis 6 surface finishes fractography
  https://www.mdpi.com/1996-1944/12/10/1660
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní
  Gazdík Peter ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144737
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv technologických parametrov austenitizácie na mikroštruktúru a tvrdosť zakalenej ocele 100Cr6
  Hollý Martin ; 061000  Grgač Peter ; 061000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141058
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Influence of Fe-Zn alloy layer on drawing ability of high carbon steel wire
  Suchánek Henrich ; 061000  Gogola Peter ; 061000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143707
  diplomová práca
  book

  book

 7. Computer modeling of continuous casting of steel
  Zarghoon Sohaibullah ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144829
  diplomová práca
  book

  book

 8. Aplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laserom
  Podešva Pavol ; 066000  Behúlová Mária ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140119
  diplomová práca
  book

  book

 9. Zvýšenie stability náradia pre brúsenie IDM
  Rausa Lukáš ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143556
  diplomová práca
  book

  book

 10. Microstructure and hardness of cold work Vanadis 6 steel after subzero treatment at - 140°C / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Mária Hudáková, Martin Kusý, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Advances in Materials Science and Engineering . Vol. 2018, (2018), s.37509-37509
  https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/6537509/
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D388hxFfwl3faKSrZpP&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article