Search results

 1. The Analysis of Shear Forces Flow around the Supports of Flat Slabs
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 216-221
  flat slabs punching shear capacity reduced control perimeter lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť v pretlačení redukovaný kontrolný obvod
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Porovnanie šmykovej odolnosti bezprievlakových spojitých dosiek s izolovanými vzorkami
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 163-168
  šmyková odolnosť lokálne podopreté dosky izolované vzorky membránové sily redistribúcia ohybových momentov punching shear resistance flat slabs isolated specimens membrane actions redistribution of bending moments
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Experimentálna analýza fragmentu dosky lokálne podopretej obdĺžnikovým stĺpom
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 510-517
  experimentálna analýza lokálne podopretá doska obdĺžnikový stĺp experimental analysis flat slab elongated column
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Experimentálna analýza dosky lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 318-325
  lokálne podopretá doska pretlačenie stenová podpera šmyková odolnosť flat slabs punching shear capacity
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 5. Punching shear resistance of continuous RC slab compared to experimental specimens
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 444-447
  punching shear resistance flat slabs isolated test specimens membrane actions šmyková odolnosť bezprievlakové dosky izolované experimentálne vzorky membránové sily
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. The influence of a column shape cross-section on the punching capacity
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Modern Building Materials, Structures and Techniques - MBMST 2019 : . USB kľúč, s. 455-462
  flat slab punching shear capacity non-linear modeling lokálne podopretá doska pretlačenie šmyková odolnosť nelineárne modelovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Bending behavior of steel and GFRP reinforced concrete girders
  Borzovič Viktor ; 010110  Švachula Radovan Lániová Dagmar Šarvaicová Simona ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 43-48
  bending resistance GFRP reinforcement steel reinforcement ohybová odolnosť GFRP výstuž oceľová výstuž
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analýza šmykového toku v oblasti okolo vnútorných stĺpov a okrajov stien
  Šarvaicová Simona ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 440-447
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukcia dĺžky kontrolného obvodu šmykový tok flat slabs punching shear resistance reduction of control perimeter length shear flow
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Analýza šmykového toku okolo podpier lokálne podopretých dosiek
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [7] s.
  lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť redukovaný kontrolný obvod flat slabs shear resistance reduced length of control perimeter
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 10. Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138375
  diplomová práca
  book

  book