Search results

 1. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Statistical analysis of the models for assemssment of the punching resistance of flat slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 330-333
  punching shear punching resistance flat slab reliability lokálne podopreté dosky šmyk pri pretlačení odolnosť v pretlačení spoľahlivosť
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Experimentálna analýza dosky s otvormi lokálne podopretej stenovým stĺpom
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 211-218
  bezprievlaková doska pretlačenie odolnosť v pretlačení flat slab punching punching resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article