Search results

 1. Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov
  Maliariková Jana  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality waste casting pretypovanie nástroje kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90355
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku C.E.P. Scherdel Pružiny, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Maliariková Jana  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  podnikové vzdelávanie systém vzdelávania metódy vzdelávania priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57511
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book