Search results

 1. Modulárny princíp konštrukcie univerzálneho rotačného modulu URM / Lukáš Hrivniak, Jozef Svetlík, Michal Šašala, Štefan Ondočko
  Hrivniak Lukáš  Svetlík Jozef Šašala Michal Ondočko Štefan
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 51-1 - 51-7
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Návrh a uloženie riadiaceho systému pre prototyp zariadenia používaného v mechanochémii / Michal Šašala, Lukáš Hrivniak, Štefan Ondočko, Jozef Svetlík
  Šašala Michal  Hrivniak Lukáš Ondočko Štefan Svetlík Jozef
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 16-1 - 16-5
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 3. The materials and technologies used in the process of developing a rotary module with an unlimited degree rotation / Lukáš Hrivniak, Michal Šašala, Jozef Svetlík, Tomáš Stejskal
  Hrivniak Lukáš  Šašala Michal Svetlík Jozef Stejskal Tomáš
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 288-295
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 4. Material selection for prototype design and production / Michal Šašala, Lukáš Hrivniak, Jozef Svetlík
  Šašala Michal  Hrivniak Lukáš Svetlík Jozef
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 304-311
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 5. Machine tools - design, research, application / ed. Ľubomír Šooš, Krol Oleg, Karlo Obrovac, Toma Udiljak, Obrovac Jadranka Vukovic, Klaic Miho, Jozef Svetlík, Tomáš Stejskal, Peter Demec, Ľubomír Šooš, Michal Holub, Jiří Marek, Tomáš Marek, Petr Blecha, Jiří Tůma, Mahdal Miroslav, Jiří Šimek, Jaromír Škuta, Wagnerová Renata, Stanislav Žiaran ; ed. Jiří Marek
  Šooš Ľubomír ; 020070 (Editor)  Marek Jiří (Editor) Krol Oleg Obrovac Karlo Udiljak Toma Obrovac Jadranka Vukovic Klaic Miho Svetlík Jozef Stejskal Tomáš Demec Peter Šooš Ľubomír ; 020070 Holub Michal Marek Jiří Marek Tomáš Blecha Petr Tůma Jiří Mahdal Miroslav Šimek Jiří Škuta Jaromír Wagnerová Renata Žiaran Stanislav ; 020070
  1. vyd.
  London IntechOpen 2020 . - 149 s.
  ISBN 978-1-83962-350-9. -- ISBN 978-1-83962-351-6 (online). -- ISBN 978-1-83962-352-3 e-book
  machine tools
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 6. Horľavé konštrukčné materiály a emisie horenia / Iveta Coneva, Miroslava Vandlíčková, Jozef Svetlík
  Coneva Iveta  Vandlíčková Miroslava Svetlík Jozef
  Advances in Fire & Safety Engineering :
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Experimentálne metódy pre technikov / aut. Peter Križan, Michal Svátek ; rec. Jozef Svetlík, Michal Holubčík, Stanislav Ďuriš
  Križan Peter ; 020070  Svátek Michal Svetlík Jozef (rec.) Holubčík Michal (rec.) Ďuriš Stanislav ; 020020 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava EVART 2019 . - 103 s.
  ISBN 978-80-973531-0-0
  experiment výskum research
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 8. Introduction of a new automated bending center to mass production in practice / aut. Michal Považan, Jozef Svetlík, Juraj Kováč
  Považan Michal  Svetlík Jozef Kováč Juraj
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . č. 38 (2018), s. 90-92
  (1) - článok
  article

  article

 9. Projekt automatického dávkovača zubnej pasty / aut. Jozef Svetlík, Martin Pituk
  Svetlík Jozef  Pituk Martin
  ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S.1-7
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 10. Porovnanie modulárnosti voľne programovateľných a pevne naprogramovaných riadiacich systémov / aut. Martin Pituk, Jozef Svetlík
  Pituk Martin  Svetlík Jozef
  ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 00-1 - 00-6
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article