Search results

 1. How we try to overcome some consequences of higher education massification / aut. Ján Genči, S Antoliková
  Genči Ján  Antoliková S.
  ICETA 2014 : . S. 127-132
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Pokroky databázových a znalostních technologií 1
  Šaloun Petr (Editor)  Genči Ján (Editor) Genči Ján (rec.) Chlapek Dušan (rec.) Pokorný Jaroslav (rec.) Richta Karel (rec.) Šaloun Petr (rec.)
  1. vyd.
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2012 . - 122 s ill.
  ISBN 978-80-248-2813-8
  monografia
  (1) - článok
  book

  book

 3. DATAKON 2012 Proceedings of the Annual Database Conference, Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic October 14-16, 2012
  Genči Ján (Editor)  Šaloun Petr (Editor)
  Košice : Technická univerzita, 2012 . - 183 s
  ISBN 978-80-553-1049-7
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2000
  book

  book

 4. Possibilities to Solve Some of the Slovak Higher Education problems Using Information Technologies
  Genči Ján 
  ICETA 2012 [elektronický zdroj] : . s.117-120
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Performance analysis of information system
  Genči Ján 
  ICETA 2010 : . s.211-215
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách
  Skalka Ján  Cvik Oleg Drlík M. Genči Ján Gondová Daniela Grman Ján ; E190 Ilavská Jana Kleinová Katarína Maťašovská-Tetřevová Milena Meško Dušan Sakalová Marta Sotolář Jozef Turňa Ján Vozár Libor
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009 . - 126 s
  ISBN 978-80-8094-612-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Počítače a programovanie v jazyku C
  Havlice Zdeněk  Genči Ján
  Košice : Elfa, 2000 . - 131 s
  ISBN 80-88964-35-0
  programovacie jazyky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book