Search results

 1. Vplyv konfigurácie závitovky na vlastnosti PA a PP kompozitov = Influence of screw configuration on properties of PA and PP based composites : Diplomová práca
  Haršány Tomáš  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Ormis Andrej (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 87 s 1 CD-ROM
  polypropylén polyamidy kompozity
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium adhézie plnív polypropylénových a polyamidových kompozitov = Essay on adhesion of PA and PP based composites : Diplomová práca
  Lipovský Ivan  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Ormis Andrej (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  polypropylén polyamidy kompozity adhézia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Funkcia plnív v polárnom a nepolárnom polyméri = Function of fillers in polar and non-polar polymer : Bakalárska práca
  Mrvová Katarína  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Ormis Andrej (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  termoplasty
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Príprava polovodivých termoplastov na súčasných kompaundačných zariadeniach : Diplomová práca
  Ormis Andrej  Náplava Antonín (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2004
  MTF ; . - 73 s CD
  materiálové inžinierstvo spracovanie a aplikácia plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book