Search results

 1. E-Learning Portal of Slovak Medical Chamber
  Meško Dušan  Dragula Milan Jurigová Mária Turček Michal Žúbor Pavol Teremová Zuzana Gajdošík Ján Samek Peter Stuchlíková Ľubica ; E030 Ďurišin Marián
  MEFANET Report 03 : . s.117-120
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách
  Skalka Ján  Cvik Oleg Drlík M. Genči Ján Gondová Daniela Grman Ján ; E190 Ilavská Jana Kleinová Katarína Maťašovská-Tetřevová Milena Meško Dušan Sakalová Marta Sotolář Jozef Turňa Ján Vozár Libor
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009 . - 126 s
  ISBN 978-80-8094-612-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 3. Akademická príručka
  Meško Dušan  Katuščák Dušan Findra Ján
  2. doplnené vydanie
  Martin : Osveta, 2005 . - 496 s
  ISBN 80-8063-200-6
  príručka
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2101
  FEI42210
  FIIT0030
  SJF1200
  MTF1000
  SVF52315
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5101
  FCHPT1003
  FEI1108
  SJF0100
  MTF2150
  SVF0001
  book

  book