Search results

 1. Návrh automatizovaného manipulačného systému
  Pinček Ondrej ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 07.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150507
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu
  Mizerová Mária ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150539
  diplomová práca
  book

  book

 3. 3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov
  Strigáč Stanislav ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 06.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159986
  bakalárska práca
  book

  book

 4. SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií / aut. Marcela Pokusová, Ľubomír Šooš, Juraj Úradníček, Miloš Matúš, Iveta Onderová, Juraj Beniak
  Pokusová Marcela ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Úradníček Juraj ; 020010 Matúš Miloš ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR / . S. 47-71
  recyklačné technológie
  dokument (viac kapitol)
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article

 5. Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics / aut. Viliam Čačko, Iveta Onderová, Ľubomír Šooš
  Čačko Viliam ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 23
  zhutňovací stroj závitovka compacting machines
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. Evaluation of bearing operating efficiency by vibration / aut. Ondrej Chlebo, Iveta Onderová, Viliam Čačko, Ľubomír Šooš
  Chlebo Ondrej ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 29
  vibrodiagnostika odolnosť vibration diagnostics resistance
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 7. Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials / aut. Iveta Onderová, Viliam Čačko, Ľubomír Šooš
  Onderová Iveta ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Lepotech 2020 : . S. 63
  organické materiály organic materials
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 8. Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets / aut. Viliam Čačko, Iveta Onderová, Ľubomír Šooš, Pavol Varga, Andrej Smelík
  Čačko Viliam ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Varga Pavol ; 020070 Smelík Andrej
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 62-69
  strength limit
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Aspects of energy beam technologies from a technical, technological and environmental point of view / aut. Iveta Onderová, Viliam Čačko, Ľubomír Šooš, Pavol Varga
  Onderová Iveta ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Varga Pavol ; 020070
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 31
  environmental
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. Progressive technology of decomposition of multilayer laminated glass / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Alexander Shmatov, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Iveta Onderová
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Shmatov Alexander Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Onderová Iveta ; 020070
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 41
  multilayer glass decomposition mechanical treatment integral foil
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article