Search results

 1. Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestou
  Renčko Marián ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152082
  diplomová práca
  book

  book

 2. Bytový dom - monolitická železobetónová konštrukcia
  Jurgoš Matej ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152023
  diplomová práca
  book

  book

 3. Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Hercogová Pavlína ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152473
  diplomová práca
  book

  book

 4. Redukcia pasívneho zemného tlaku integrovaných mostných opôr
  Pecník Miroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127981
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Železobetónová stropná konštrukcia budovy
  Hrablay Patrik ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143976
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Železobetónová stropná konštrukcia budovy
  Lukovics Ádám ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150201
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Nosné konštrukcie panelového bytového domu po explózii plynu a požiari
  Benko Vladimír ; 010110  Gramblička Štefan Borzovič Viktor ; 010110 Bartók Andrej ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 25-34
  panelový dom explózia plynu požiar precast building fire gas explosion
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. The Analysis of Shear Forces Flow around the Supports of Flat Slabs
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 216-221
  flat slabs punching shear capacity reduced control perimeter lokálne podopreté dosky šmyková odolnosť v pretlačení redukovaný kontrolný obvod
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Zaťažovacia skúška mosta na Bojnickej ulici v Bratislave
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 55-60
  zaťažovacia skúška betónový most Bratislava výpočtový model load test concrete bridge computational modeling
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Diagnostika a zaťažiteľnosť mosta na Bojnickej ulici v Bratislave
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 47-54
  diagnostika zaťažiteľnosť mosta Bratislava diagnostics loading capacity of the bridge load test
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article