Search results

 1. Princípy transformovania verejných priestorov vidieckeho charakteru / aut. Silvia Bašová
  Bašová Silvia ; 056160 
  Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / . S. 22-27
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (2) - článok
  article

  article

 2. Potential of Recycling Urban Territories / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová, Katarína Kristiánová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160 Kristiánová Katarína ; 056160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art.no. 092053 [9 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 3. Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka
  Vachuna Lukáš ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146090
  diplomová práca
  book

  book

 4. Martin - Námestie SNP - verejný priestor
  Jedináková Silvia ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128072
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Martin - Námestie SNP - verejný priestor
  Vafinová Dáša ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138975
  bakalárska práca
  book

  book

 6. New nodal spaces in degraded territories of the city / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 160-165
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 7. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] Zborník recenzovaných vedeckých prác/Anthology of reviewed scientific papers. 10 September 2019. Nitra, Slovakia / ed. Milada Balková, Tímea Szabóová ; rec. Marek Angelovič, Silvia Bašová [elektronický zdroj]
  Balková, Milada (Compiler) Szabóová, Tímea (Compiler) Angelovič, Marek (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.)
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. 10 September 2019. Nitra, Slovakia
  1. vyd.
  Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019 . - online, 108 s.
  ISBN 978-80-552-2068-0
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220680/9788055220680.pdf
  zborník
  (6) - článok
  book

  book

 8. Urban vitality generators in unused areas of the city / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160
  Conference proceedings, Vol. 6, Iss. 1 - History, philosophy, archaeology, history of art, performing & visual arts, architecture & design, literature & poetry, language & linguistics / . S. 389-397
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article

 9. DANUrB - Impulzy pre Štúrovo = Impulses for Štúrovo / zost. Viera Joklová, Katarína Kristiánová ; rec. Alžbeta Sopirová, Silvia Bašová, Ján Legény
  Joklová, Viera, ; 059200 (Compiler) Kristiánová, Katarína, ; 056160 (Compiler) Sopirová, Alžbeta, ; 056160 (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.) Legény, Ján, ; 052120 (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019 . - 104 s. [6,97] AH + CD ROM
  ISBN 978-80-227-4898-8. -- ISBN 978-80-227-4899-5
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0200
  book

  book

 10. Hierarchická osnova verejných priestorov Ružinova / aut. Silvia Bašová
  Bašová Silvia ; 056160 
  Bratislava MČ Ružinov - Lokalita Pošeň Nové centrum / . S. 20-25
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - monografia
  (4) - článok
  article

  article