Search results

 1. Electron Beam Welding of Duplex Stainless Steel with Regulated Heat Input
  Bárta Jozef ; M3000  Bártová Katarína ; M3000 Schwarz Ladislav ; M3000 Krampoťák Peter ; M3000
  Advanced Materials Research : . s.163-168
  electron beam welding duplex stainless steel
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Analysis of the Influence of Nitrogen in the Shielding Gas in Laser Welding of SAF 2205 Duplex Stainless Steel
  Vrtochová Tatiana ; M140  Schwarz Ladislav ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000 Kolenič František
  TEAM 2011 : . s.204-207
  duplex stainless steel laser welding
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom : Dizertačná práca
  Schwarz Ladislav ; M3000  Ulrich Koloman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011 . - 124 s., autoreferát, CD-ROM
  heat treatment electron beam welding tepelné spracovanie duplexná oceľ zváranie elektrónovým lúčom strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63818
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. The effect of nitrogen on the microstructure of CO2 laser welded duplex SAF2205 stainless steel
  Vrtochová Tatiana ; M140  Schwarz Ladislav ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000 Kábrt Petr
  Quaere 2011 : . s.332-338
  laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. A study of the shielding gases influence on the laser beam welding of 22Cr-5Ni-3Mo duplex stainless steel
  Vrtochová Tatiana ; M140  Schwarz Ladislav ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000 Kábrt Petr
  METAL 2011 : . s.[6]
  laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. An experimental investigation of laser beam cladding with wire filler material
  Schwarz Ladislav ; M3000  Vrtochová Tatiana ; M140 Ulrich Koloman ; M3000
  METAL 2011 : . s.[6]
  laser cladding
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Electron beam welding of duplex steels with using heat treatment
  Schwarz Ladislav ; M3000  Vrtochová Tatiana ; M140 Ulrich Koloman ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 18, č. 28 (2010), s.75-80
  heat treatment electron beam welding
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 8. Laser beam cladding with wire filler material
  Schwarz Ladislav ; M3000  Vrtochová Tatiana ; M140 Ulrich Koloman ; M3000 Kolenič František
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 1 (2010), s.29-35
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Zváranie duplexných nehrdzavejúcich ocelí oblúkovými metódami
  Bunček Vladimír  Schwarz Ladislav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies duplexné nehrdzavejúce ocele duplex stainless steel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26737
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie technologických vlastností laserového lúča pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí s duplexnou štruktúrou
  Schwarz Ladislav ; M3000  Vrtochová Tatiana ; M140 Ulrich Koloman ; M3000
  Technológia zvárania 2010 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . s.[6]
  zváranie laserový lúč
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article