Search results

 1. Návrh zariadenia pre automatizovanú montáž
  Žilinská Silvia  Velíšek Karol (Thesis advisor) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  manipulator automatizovaná montáž zariadenie manipulátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58779
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece) : Bakalárska práca
  Žilinská Silvia  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  výkovok odliatok obrobok
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book