Search results

 1. Kinematické štruktúry obrábacích strojov (OS)
  Randuška Dušan ; J  Kolláth Ľudovít (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management machine tools obrábacie stroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90859
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. book

  book

 3. book

  book

 4. Použitie nekonvenčných materiálov, prvkov a princípov pri konštrukcii obrábacích strojov
  Rovný Oliver ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 49s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies machine tool obrábacie stroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66168
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. CNC Machining Handbook : Building, Programming, and Implementation
  Overby Alan 
  New York : McGraw-Hill, 2011 . - 260 s
  ISBN 978-0-07-162301-8
  obrábacie stroje CNC
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Vplyv reznej kvapaliny na funkčné časti obrábacieho stroja
  Jaššo Peter ; J0030  Bachratý Michal ; J0070 Magdolen Ľuboš ; J0010 Tolnay Marián ; J0070
  Technológia 2011 = Technology 2011 : . s.291-297
  obrábacie stroje machine tool
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania
  Demeč Peter  Svetlík Jozef Semjon Ján
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2011 . - 182 s
  ISBN 978-80-553-0815-9
  obrábacie stroje virtuálne obrábanie
  monografia
  (1) - príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2110
  Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania

  book

 8. CNC obráběcí stroje
  Marek Jiří  Učeň Oldřich
  1. vyd.
  Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2010 . - 108 s
  ISBN 978-80-248-2329-4
  obrábacie stroje
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. book

  book

 10. Modelovanie vybraných obrábacích strojov
  Hevier Ján  Mikoláš Juraj (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies obrábacie stroje rozdelenie modelovanie machine tool
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47181
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book