Search results

 1. Meranie, analýza a modelovanie termofyzikálnych vlastností materiálov
  Čička Roman ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Pašák Matej ; M980 Krajčovič Jozef ; M1000 Behúlová Mária ; M2000
  36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář : . s. 23-26
  meranie a analýza modelovanie vlastnosti materiálov
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. The influence of material properties on the radial pressure within cylindrical chambers throughout the biomass compacting process / aut. Juraj Ondruška, Peter Biath, Juraj Beniak, Viliam Čačko
  Ondruška Juraj ; J0070  Biath Peter ; J0070 Beniak Juraj ; J240 Čačko Viliam ; J0070
  ERIN 2014 : . S. [5], CD ROM
  vlastnosti materiálov properties of sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Probleme in der Verwaltung der Bau-und Abbruchabfälle
  Ledererová Miriam ; V260 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : . s.227-235
  building materials odpad properties stavebné materiály vlastnosti materiálov waste
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. The Science and Engineering of Materials
  Askeland Donald R.  a kol.
  6th Ed., SI
  Stamford : Cengage Learning, 2011 . - 920 s
  ISBN 978-0-495-66802-2
  štruktúra materiálov vlastnosti materiálov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  MTF0100
  book

  book

 5. Súhrn moderných rezných materiálov pre vysoké výkony rezania
  Mackura Roman ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management vlastnosti materiálov povlakovanie rezné materiály cutting materials material properties
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73988
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Materiály kanalizačných rúr
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.247-254
  deformation elastic pipe characteristic of materials kanalizačné rúry kruhová tuhosť life-time menovitá svetlosť nominal diameter odolnosť proti oderu pružná rúra rigid pipe sewage pipes statická únosnosť tuhá rúra vlastnosti materiálov životnosť deformácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Polymerní kompozitní materiály
  Ehrenstein Gottfried W. 
  1. vyd
  Praha : SCIENTIA, 2009 . - 351 s
  ISBN 978-80-86960-29-6
  vlastnosti materiálov kompozitné polyméry
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF3110
  Polymerní kompozitní materiály

  book

 8. Štruktúra a vlastnosti nekovových materiálov
  Minárik Stanislav ; M1000  Kalužný Ján ; M240
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 196 s
  ISBN 978-80-8096-109-1
  fyzika kvantová vlastnosti materiálov nekovové materiály
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Nauka o materiálu II : Degradační procesy a design konstrukčních materiálů
  Strnadel Bohumír 
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008 . - 276 s
  ISBN 978-80-248-1842-9
  náuka o materiáli vlastnosti materiálov degradačné procesy konštrukčné materiály
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1120
  book

  book

 10. Materiály pro řezné nástroje
  Humár Anton 
  1. vyd.
  Praha : MM Publishing, 2008 . - 235 s
  ISBN 978-80-254-2250-2
  rezné nástroje vlastnosti materiálov technické materiály
  monografia
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2210
  MTF3160
  book

  book