Search results

 1. Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve Slovenska
  Kijovská Lívia 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 287 s
  ISBN 978-80-227-3944-3
  vodné hospodárstvo ekotoxikológia Slovensko
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1100
  MTF4100
  Ekotoxikológia vo vodnom hospodárstve Slovenska

  book

 2. Ekotoxikologie
  Komínková Dana 
  Praha : ČVUT, 2011 . - 156 s
  ISBN 978-80-01-04058-4
  ekotoxikológia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Ekotoxikologie

  book

 3. Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring
  Anděl Petr 
  Liberec : Evernia, 2011 . - 265 s
  ISBN 978-80-903787-9-7
  ekotoxikológia biosystém ekológia ochrana životného prostredia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF0100
  book

  book

 4. Ekotoxikologické biotesty
  Fargašová Agáta 
  1. vyd
  Bratislava : Perfekt, 2009 . - 317 s
  ISBN 978-80-8046-422-6
  ekotoxikológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Ekotoxikologické biotesty

  book

 5. Toxikológia a ekotoxikológia
  Beseda Imrich  Schwarz Marián
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009 . - 216 s
  ISBN 978-80-553-0227-0
  toxikológia ekotoxikológia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Toxikológia a ekotoxikológia

  book

 6. Ekotoxikologie
  Pavlíková Daniela  a kol.
  2. dopl. a přepr. vyd
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008
  ISBN 978-80-213-1843-4
  ekotoxikológia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Ekotoxikologie

  book

 7. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia
  Fargašová Agáta 
  Bratislava : Orman, 2008 . - 350 s
  ISBN 978-80-969675-6-8
  toxikológia environmentálna ekotoxikológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia

  book

 8. Stanovenie ekotoxicity vybraných látok Lemnou minor = Ecotoxicity Assessment of selected material by Lemna minor : Bakalárska práca
  Amcha Peter  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  Lemna minor ekotoxicita ekotoxikológia rezné kvapaliny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Stanovenie respiračnej inhibície aktivovaného kalu vybranými látkami = Determination of respiration inhibition activated sludge by selected chemiclas : Bakalárska práca
  Ťažký Jozef  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD-ROM)
  aktivovaný kal ekotoxicita ekotoxikológia rezné kvapaliny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Využitie coolstar a transheat pri odstraňovaní námrazy z vysokonapäťových vedení : Diplomová práca
  Zborovjanová Zuzana  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia ekotoxikológia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book