Search results

 1. Profesionalizmy v slovenskom lingvokultúrnom kontexte 21. storočia. Východiská lexikografického spravovania / aut. Oľga Orgoňová, Miloš Orgoň
  Orgoňová Oľga  Orgoň Miloš ; 037000
  Lingvokultúrna determinácia exiky v anglofónnom a slovenskom kontexte / . S. 167-180
  profesionalizmus stratifikácia jazyka lexikografické spracovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Myslím tvorivo, teda som - Profesionalizmus a profesionalizácia
  Hrčková Eva ; M310  Mocker Marek ; M310
  Psychologicko-spirituálne a filozoficko-edukačné aspekty osobnosti . s.183-212
  tvorivosť profesionalizmus
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article