Search results

 1. Vyťahovanie plechu strižníkom pri strihaní
  Bernadič Ľuboš ; M3000 
  Produktivita a inovácie . Roč. 13, č. 1 (2012), s.20-21
  vyťahovanie plechu strižníky
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Analýza opotrebených a poškodených strižníkov = Analysis of worn and damaged shearers : Bakalárska práca
  Marko Marián  Mečiar Svätopluk (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje strižnica strižníky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza príčin poškodenia a nízkej životnosti tvarových strižníkov. Shear tools damage and lifetime shortage analysis
  Hazlinger Marián ; M1000 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 5, č. 11 (1998), s.33-39
  strižníky
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article