Search results

 1. Konštrukčný návrh angldozérovej radlice ako prídavné zariadenie pre šmykom riadený nakladač L1203
  Hricko Boris ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture mould
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95046
  diplomová práca
  book

  book

 2. Štúdium tepelného namáhania silikónových foriem pri odstredivom liatí nízkotaviteľných zliatin
  Giertlová Michaela  Bajčičák Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  Industrial and Art Foundry mould silicone thermal stress tepelné namáhanie forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90793
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. The influence of spin casting parameters on dimensional accuracy of castings cast into silicon moulds
  Vrabec Ján ; M3000  Bajčičák Martin ; M3000 Beznák Matej ; M3000 Šuba Roland ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 20, No. 3 (2013), s.519-524
  centrifugal casting mould
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 4. Analýza vlastností vybraných silikónových zmesí počas vulkanizácie a tepelného zaťaženia pri ich odlievaní
  Kubičková Soňa  Bajčičák Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 79 s príl
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry mould thermal stress vulcanization silicone vulkanizácia forma tepelné namáhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Ovplyvnenie zatekavosti skla v kritických miestach konštrukciou formy
  Holota Luboš  Minárik Stanislav (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 64s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering defect mould glass forma sklo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80788
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Posudzovanie tepelnotechnických vlastností konštrukčných detailov na hygienické kritérium
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Stavebné materiály . Roč. 7, špeciál 2011 (2011), s.10-12
  mould plesne povrchová teplota surface temperature tepelný most thermal bridge
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. The influence of spin casting parameters on dimensional accuracy of casting cast into silicon moulds
  Beznák Matej ; M3000  Šuba Roland ; M3000 Bajčičák Martin ; M3000 Vrabec Ján ; M3000
  TEAM 2011 : . s.51-54
  silicon mould
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Štúdium vplyvu parametrov odlievania metódou Tekcast na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin
  Bajčičák Martin ; M3000  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  casting silicone mould zinok odliatok forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54459
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Návrh a voľba rezných parametrov pre výrobu formy
  Ragula Michal  Siketová Katarína (Thesis advisor) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  počítačová podpora výrobných technológií Computing Support of Manufacturing Technologies mould plochy rezné podmienky formy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47129
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Výroba foriem vysokorýchlostným obrábaním HSM
  Zigo Jozef  Pilný František (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies forma technológia cutting speed rezná rýchlosť nástroj mould tool obrábanie technology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27169
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book