Search results

 1. Aerodynamic optimisation of a double skin transparent façade with narrow cavity by CFD methods
  Kaniková Kristína ; 010180  Macák Marek ; 010220 Bielek Boris ; 010180
  Simulace budov a techniky prostředí 2020 : . S. 107-110
  double skin transparent facade air flow movement CFD narrow cavity pohyb prúdenia vzduchu úzky štrbinový medzipriestor dvojitá transparentná fasáda
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Využitie vzduchu z medzipriestoru dvojitej transparentnej fasády pre fasádnu rekuperačnu jednotku
  Klem Josip ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 364-369
  dvojitá transparentná fasáda fasádna rekuperačná jednotka experiment in-situ twin rooms
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Influence of shading devices on the aerodynamics of the double skin transparent façade cavity with CFD simulation methods
  Kaniková Kristína ; 010180  Bielek Boris ; 010180
  Zbornik na trudovi od osmata studentska konferenciјa "Energetska efikasnost i održliv razvoј" - SKEEOR 2020 . online, s. 226-231
  double skin transparent facade shading devices dynamic airflow cavity CFD dvojitá transparentná fasáda tieniace zariadenia dynamický pohyb vzduchu medzipriestor
  https://drive.google.com/file/d/12w6pEc4W7H9fRCEm3WVcmyLNVIorp2UN/view
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Nepriezvučnosť dvojitej transparentnej fasády - výsledky experimentálneho merania
  Dlhý Dušan ; 010180  Urbán Daniel ; 010180 Zaťko Peter Tomašovič Peter ; 010180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 5, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2015), s. 7-10
  zvuková izolácia dvojitá transparentná fasáda izolácia vzduchová nepriezvučnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Vplyv dvojitej transparentnej fasády na súkromie reči
  Urbán Daniel ; V180  Rychtáriková Monika ; V180 Tomašovič Peter ; V180 Roozen Nicolaas Bernardus Glorieux Christ
  Nové trendy akustického spektra = New trends of acoustic spectrum : . S. 131-135
  dvojitá transparentná fasáda zrozumiteľnosť reči
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Acoustics of Double Transparent Facades. Selected Acoustic Measurements
  Urbán Daniel ; V180  Tomašovič Peter ; V180 Dlhý Dušan ; V180 Zaťko Peter Chmelík Vojtech ; V180 Roozen Nicolaas Bernardus
  ATF 2014 : . CD-ROM, s. 34-40
  akustika dvojitá transparentná fasáda merania acoustics double-skin transparent facade measurements
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Aplication of Flotran CFD in ANSYS
  Palko Milan ; V180 
  Spektrum . Roč. 14, č. 1 (2014), s. 10-12
  double-skin façade ANSYS ANSYS CFD CFD dvojitá transparentná fasáda
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Režim dvojitej transparentnej fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom a jej vplyv na energetický režim vnútornej klímy priľahlých priestorov
  Mikle Stanislav ; V180  Bielek Boris ; V180
  Zborník z 38. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb zo SR a ČR v roku 2014 . CD ROM, s. 7-12
  dvojitá transparentná fasáda štrbinový medzipriestor energetický režim
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Výšková administratívna budova
  Violová Eva ; V  Bielek Boris (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Architectural Constructions and Design office building administratívna budova dvojitá transparentná fasáda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93782
  diplomová práca
  book

  book

 10. Overenie funkcie dvojitej transparentnej fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom experimentom in-situ
  Mikle Stanislav ; V180  Bielek Boris ; V180 Bielek Milan ; V180 Szabó Daniel ; V180
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. : . s.11-18
  narrow cavity in-situ experiment double-skin transparent facade experiment in-situ dvojitá transparentná fasáda štrbinový medzipriestor
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article