Search results

 1. Zásady konštrukcie a tvorba modelu zápustky pre buchar
  Valla Marián ; M  Kapustová Mária (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 53s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies forging výkovok zápustkové kovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87549
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh výrobných systémov na výrobu výkovkov zápustkovým kovaním
  Mišovič Pavol  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012
  MTF ; . - 87s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems forging výrobný systém výkovok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80779
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Aktuálnosť rozvoja bezvýronkového zápustkového kovania
  Vetrík Ľuboš ; M  Kapustová Mária (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 50s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies forging simulation simulácia výkovok zápustka kovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66250
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Aktuálnosť výroby ozubených kužeľových kolies presným kovaním
  Pukanec Juraj  Kapustová Mária (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies zápustka výkovok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47259
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh technológie výroby výkovku Vnútorné koleso s využitím simulácie = Design of the technology of "internal Wheel" forged production using simulation : Diplomová práca
  Konečná Lenka  Kapustová Mária (xxx) ; M3000 Seriš Jozef (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  tvárnenie zápustkové kovanie zápustka výkovok simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece) : Bakalárska práca
  Žilinská Silvia  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  výkovok odliatok obrobok
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book