Search results

 1. Uplatnenie záliatkov a jadier pri odstredivom odlievaní Zn odliatkov
  Polák Andrej ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 84s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry zinc centrifugal casting core pipe odstredivé odlievanie jadro zinok silikónová forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
  Adamech Marek ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering diffusion zinc meď difúzia zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91026
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Uplatnenie nekonvenčných jadier a záliatkov pri odstredivom odlievaní metódou Tekcast
  Siman Marek  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  Industrial and Art Foundry pipe zinc jadro zinok silikónová forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90921
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Thermal decomposition study and biological characterization of zinc(II) 2-chlorobenzoate complexes with bioactive ligands
  Findoraková Lenka  Györyová Katarína Hudecová Daniela ; C3260 Mudroňová Dagmar Kovářová Jana Homzová Katarína El-Dien Faten A. Nour
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 111, Iss. 3 (2013), s.1771-1781
  zinok 2-Chlorobenzoát termálne spektrálne vlastnosti bioaktívne ligandy
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Vplyv rozhodujúcich parametrov pri metóde Tekcast na technologický postup výroby odliatkov zo Zn zliatin
  Vrabec Ján ; M3000  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 121 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials zinc spin casting silikónová forma odstredivé odlievanie zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70381
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Štúdium vplyvu parametrov odlievania metódou Tekcast na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin
  Bajčičák Martin ; M3000  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  casting silicone mould zinok odliatok forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54459
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Vplyv prísadových prvkov na štruktúru a vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin odliatych metódou Tekcast
  Fabuš Martin  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  odstredivé liatie metóda Tekcast zinok zliatiny zinku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv technológie výroby a parametrov odstredivého liatia metódou Tekcast na vlastnosti a štruktúru odliatkov zo Zn zliatin
  Kupec Tomáš ; M3000  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  odstredivé liatie zinok vulkanizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv Cd na štruktúru a vlastnosti zinkovej zliatiny používanej pre odstredivé liatie metódou TEKCAST = Effect of Cd on the structure and properties of zinc alloy used for the centrifugal casting method TEKCAST : Diplomová práca
  Nosáľ Dušan ; M3000  Beznák Matej (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009 . - 68 s 1 CD-ROM
  zinok zliatiny zinku odstredivé liatie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book