Search results

 1. The spectral analysis of impact sound for heavyweight floating floor
  Medveď Juraj ; V180 
  Juniorstav 2013 : . s.[10] s.
  floor frekvenčné spektrum frequency domain plávajúca podlaha sound insulation zvuková izolácia
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 2. book

  book

 3. Pasívna a aktívna detekcia vzorov Bluetooth a Wifi technológií
  Šarlina Peter ; E  Války Gabriel (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 44 s
  Fourierova transformácia frekvenčné spektrum Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65809
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Spektrálne hodnotenie krokového hluku ťažkej plávajúcej podlahy
  Medveď Juraj ; V180 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.[11] s.
  floating floor frekvenčné spektrum impact noise insulation plávajúca podlaha spectral analysis útlm krokového hluku
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 5. Vibrodiagnostické príznaky prevádzkových stavov výrobných systémov = In service vibrodiagnostic signature of production systems : Diplomová práca
  Martinák Peter  Nánási Tibor (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 81 s prílohy (1 CD-ROM)
  vibrodiagnostika monitorovanie vibrácií frekvenčné spektrum
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza kmitania Francisovej turbíny za neštandartných podmienok v PVE Čierny Váh
  Hlavatý Michal ; J0030  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor) ; J250
  kmitanie frekvenčné spektrum vibration spracovanie signálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62826
  diplomová práca
  book

  book

 7. Meranie vibrácií čerpadla v PVE Čierny Váh
  Lacko Michal ; J  Starek Ladislav (Thesis advisor) ; J250
  vibrodiagnostics vibrodiagnostika frekvenčné spektrum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73791
  bakalárska práca
  book

  book