Search results

 1. Vlastnosti vybraných druhov povlakov
  Števlíková Lucia ; M  Hudáková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 69s CD
  Materials Engineering adhesion evaporation PVD naprašovanie adhézia povlakovanie CVD odparovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87593
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv tlaku a dodatočných plynov na tvrdosť W-C povlakov pripravovaných DC magnetrónovým naprašovaním
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Lattová Anna
  SEMDOK 2013 : . s.162-166
  povlaky naprašovanie
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Zvýšenie životnosti lemovacích hláv použitím povlakov TiN/ZrN + Movic deponovaných katódovým oblúkovým naparovaním a magnetronovým naprašovaním
  Sondor Jozef  Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[10]
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv parametrov magnetrónového naprašovania na štruktúru a vybrané vlastnosti nitridov chrómu na nástrojovej oceli
  Béger Miroslav ; M1000  Jurči Peter ; M1000 Grgač Peter ; M1000 Kusý Martin ; M1000 Mečiar Svätopluk ; M3000
  SEMDOK 2012 : . s.104-107
  naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Naprašovanie transparentných vodivých tenkých vrstiewv oxidov Zn : Dát. obhaj22.6.2010, č. ved. odb. 5-2-13
  Flickyngerová Soňa ; E030  Tvarožek Vladimír (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 96 s
  elektronika Mikroelektronika naprašovanie tenké vrstvy oxid zinka
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Aspects of realising a Zinc-Aluminium rotatable sputter target : Diploma thesis
  Zmeková Lenka ; M1000  Backx Petra (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 75 s Príloha, 1 CD-ROM
  naprašovanie rotačný naprašovací terč odlievanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Naprašované tenké vrstvy ZnO:Al, Ga, Sc
  Krivička Martin  Flickyngerová Soňa (Thesis advisor) ; E030 Novotný Ivan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 64 s
  tenké vrstvy naprašovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Depozícia tenkých vrstiev využitím magnetrónového naprašovania a dutej katódy
  Brath Tomáš ; E030  Búc Dalibor (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 74 s
  elektronika Mikroelektronika tenké vrstvy naprašovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Target Ti-Al materials for magnetron sputtering prepared by HIP. Ti-Al terče pre magnetrónové naprašovanie pripravené HIP
  Hrnčiar Viliam ; J280  Demian Svetozár ; M1000 Dománková Mária ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 13, mimoriadne číslo 1 (2007), s.755-759
  naprašovanie TiAl magnetron sputtering
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Odolné povrchy vytvárané depozíciou z pár (PVD) : Diplomová práca
  Šugár Miroslav  Ožvold Milan (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2007
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  oteruvzdorné materiály naparovanie naprašovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book