Search results

 1. Návrh a výroba pomôcky na výučbu - sústružníckeho noža : Bakalárska práca
  Mazánik Radoslav  Omámik Michal (Thesis advisor) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  rezný nástroj turning tool počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58045
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie tvarových sústružníckych nožov pri výrobe ihlových ložísk
  Strasser David ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management turning tool powder metallurgy prášková metalurgia povlakovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Výpočet profilov tvarových sústružníckych nožov [CD-ROM]
  MAGLODSKÝ Peter ; J0070  Geleta Vojtech (xxx) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 107 s
  rezný nástroj tvarový sústružnícky nôž turning tool
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. CAD špeciálnych rezných nástrojov (tvarové nástroje)(CAD of special cutting tools (contour tools))[CD] : bakalárska práca
  Porubský Andrej ; J0070  Onderová Iveta (xxx)
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 48 s
  rezný nástroj tvarový rezný nástroj turning tool form tool
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book