Search results

 1. Overenie vplyvu LWA na plastické zmrašťovanie
  Briatka Peter ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Briatková Olšová Jana
  Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), CD-ROM, s. 17-20
  betón plastické zmrašťovanie ľahké kamenivo bridlica laser trhlina concrete plastic shrinkage lightweight aggregate shale crack
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-3_2018.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 2. Ošetrovanie čerstvého betónu - 8. Malty s vnútorným ošetrovaním - pevnosti a objemové zmeny
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.13, č.2 (2013), s.40-47
  betón compressive strength concrete internal curing ľahké kamenivo lightweight aggregate malta mortar objemové zmeny pevnosť v tlaku vnútorné ošetrovanie volume changes
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Ošetrovanie čerstvého betónu - 7. DTA, TG a DSC overenie pôsobenia vnútorného ošetrovania
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270 Janotka Ivan
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.13, č.1 (2013), s.67-69
  concrete čerstvý betón diferenčná termická analýza differential thermal analysis hydratácia hydration internal curing ľahké kamenivo lightweight aggregate vnútorné ošetrovanie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Ošetrovanie plošných betónových konštrukcií proti strate vlhkosti : Dizertačná práca
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 183 s
  technológia stavieb Building Technology light-weight aggregate curing volume changes hydration concrete moisture ľahké kamenivo ošetrovanie objemové zmeny hydratácia betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75788
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Desorption and use of saturated lightweight aggregate in internal curing
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 19, No. 3 (2011), s.31-38
  betón concrete curing desorpcia desorption ľahké kamenivo light-weight aggregate moisture ošetrovanie pores póry Vlhkosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Ľahké kamenivo vhodné aj na vnútorné ošetrovanie betónu?
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Stavebné materiály . Roč. 7, č. 5 (2011), s.50-53
  betón compressive strength concrete desorpcia desorption internal curing ľahké kamenivo light-weight aggregate pevnosť v tlaku vnútorné ošetrovanie voda water
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Evaluácia a model desorpcie vody z pórovitého kameniva pre účely vnútorného ošetrovania betónu : Záverečná správa 1-2010
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 12 s
  moisture desorption evaporation concrete curing Vlhkosť ľahké kamenivo ošetrovanie desorpcia vyparovanie
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Vnútorné ošetrovanie čerstvého betónu ľahkým kamenivom
  Briatka Peter ; V270 
  Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb : . s.34-39
  betón concrete dessication internal curing ľahké kamenivo shrinkage vnútorné ošetrovanie vysychanie
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Ošetrovanie čerstvého betónu - 3. nasiaknuté ľahké kamenivo
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.10, č.3 (2010), s.42-47
  betón concrete ľahké kamenivo pór pore shrinkage
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Možnosti použitia európskeho ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Materiály pro stavbu . Roč.16, č.7 (2010), s.22-25
  cement paste cementový tmel desorpcia desorption evaporation ľahké kamenivo pór pore vyparovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article