Search results

 1. Meranie opotrebovania stopkových rezných nástrojov pomocou lasera Blum / aut. Rudolf Zaujec, Peter Pokorný
  Zaujec Rudolf ; 063000  Pokorný Peter ; 063600
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 79-85
  laser opotrebovanie fréza
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Opotrebovanie stopkových rezných nástrojov / aut. Peter Pokorný, Vladimír Šimna, Alexander Chaus
  Pokorný Peter ; M3000  Šimna Vladimír ; M3000 Chaus Alexander ; M3000
  Výroba a použitie stopkových rezných nástrojov : . CD-ROM, s. 116-121
  opotrebovanie rezné nástroje
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  Šilhár Jakub ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 187 . - 70s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production tool wear mill forces durability boridovanie fréza frézovanie trvanlivosť nástroj rezný klin opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104206
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Závislosť opotrebovania rezného nástroja od stratégie obrábania
  Tóth Richard ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 187 . - 72s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production milling rezný nástroj frézovanie opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99511
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv boridovania na trvanlivosť závitníkov
  Urbanovič Lukáš ; M  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 66s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly tool life wear boridovanie opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99744
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Opotrebovanie v procese päťosového frézovania
  Zajac Ján  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production High Speed Machining wear rýchlorezná oceľ opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91098
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov
  Šimo Ľuboš  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly coatings cutting tools wear boridovanie povlakovanie rezné nástroje opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Problematika opotrebenia pri 5-osovom frézovaní
  Pokorný Peter ; M3000  Kubek Andrej ; M3000
  Strojírenská technologie :
  opotrebovanie 5-osové frézovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 9. Sústruženie metrického závitu s použitím bočného prísuvu
  Buchanec Ivan  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  sústruženie opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58653
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov = Tool life of coated cutting tools : Dizertačná práca
  Jančovič Rastislav ; M160  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 121 s príl
  rezné nástroje povlaky opotrebovanie nanokompozit
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book