Search results

 1. Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
  Čapliarová Terézia ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135848
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
  Volek Róbert ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146119
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
  Myšiak Juraj ; 046230  Janošovský Ján ; 046230 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135866
  bakalárska práca
  book

  book