Search results

 1. Stanovenie všeobecných hodnôt pekárenských pecí s príslušenstvom : znalecký posudok č. 3/2012
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 25 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 2. Analýza potreby strojového času pre súčiastky č.v. (2310827 a 2310828) podľa predloženého riadiaceho programu a výkresovej dokumentácie : Znalecký posudok 2/2012
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 39 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 3. Stanovenie všeobecnej hodnoty plávajúceho bagra Zemplín
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 22 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 4. Stanovenie všeobecnej hodnoty vykotvovacieho člna KĽAK
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 20 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 5. Všeobecné posúdenie náhrady škody technologického zariadenia na spracovanie biomasy ZBJ 250
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 33 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 6. Posúdenie náhrady škody vzniknutej pri výkone dohodnutých prác
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 36 s
  výskumná správa
  book

  book

 7. Posúdenie náhrady škody vzniknutej pri výkone dohodnutých prác (obrábaním opracovaný odliatok) : znalecký posudok
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 26 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 8. Stanovenie všeobecnej hodnoty hutníckeho materiálu za účelom naloženia s hnuteľným majetkom : znalecký posudok
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 26 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 9. Úprava presúvacieho poklopu na podkopovom zariadení : znalecký posudok
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 26 s, 5 príloh
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 10. Stanovenie všeobecnej hodnoty korčekového rýpadla z účelom naloženia s hnuteľným majetkom : Znalecký posudok
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 18 s
  výskumná správa
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book