Search results

 1. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry v spoločnosti IDO EET Levické strojárne, s.r.o.
  Ridzoň Štefan ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality organizational structure organization organizačná štruktúra organizovanie organizácia Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74009
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry podniku REMESLO strojal, s.r.o.
  Kapustová Tatiana ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management organizovanie organizácia organizačná štruktúra organization organizational structure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73987
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh motivačného programu v podniku STELIT, s.r.o.
  Ondrovičová Magdaléna ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  motivácia motivačné programy motivačné teórie motivačné faktory motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh podnikateľského plánu podniku KRISTIMEX s. r. o.(The draft of business plan of company Kristimex, LTD)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Krištofovičová Katarína ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 49 s
  podnikateľský plán nákladné vozidlá trucks client, strategy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh podnikateľského plánu podniku Santal Desing s.r.o (The proposal of the business plan of the company santal design,LTD)[CD] : bakalárska práca
  Littva Pavol ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 25 s
  podnikateľský plán business plan
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia organizačného usporiadania Verejno ? prospešného podniku Senec, a. s.(Development design of the organizational structure of Verejno ? prospešný podnik Senec, a. s.)[CD] : bakalárska práca
  Nagy Peter ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 41 s
  organizačná štruktúra organizačný poriadok organizational structure
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh zdokonalenia motivačného systému v prie-myselnom podniku (Development design of the incentive system of Eis-smann Automotive Slovakia) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Polák Jozef ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070 Polák Vladimír (Consultant) Tekulová Zuzana (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 47 s
  motivácia motivyčný systém motivation incentive system
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh zdokonalenia motivačného systému v priemyselnom podniku (Motivation System Improvement proposal in an in-dustrial concern) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Prešinský Vladimír ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070 Prešinský Vladimír (Consultant) ; J0070 Tekulová Zuzana (Opponent) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 58 s
  motivačný systém motivácia motivation system motivation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. NÁVRH ZDOKONALENIA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRIEMYSELNÉHO PODNIKU (Development design of the organizational structure of XPS Slovakia, inc) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Chudý Ľuboš ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070 Štepitová Viera (Consultant) Tekulová Zuzana (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 51 s
  organizačná štruktúra procesné riadenie organizational structure adjective engineering
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Analýza organizačnej štruktúry Bratislavskej vodá-renskej spoločnosti, a.s. (Analzse of the organizing structure of BVS, inc)[CD-ROM] : Bakalárska práca
  Padúchová Andrea ; J120  Ščepka Igor (xxx) ; J120 Vrbacký Rudolf (Consultant)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 41 s
  organizačná štruktúra procesné riadenie analýza aspektovo-orientovaná organizing structure adjective engineering
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book