Search results

 1. Využitie metódy FMEA v podniku MSM Martin, s.r.o., prevádzka Trenčín
  Urbánková Silvia ; 020070  Ščepka Igor ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133589
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Aplikácia metódy FMEA na zlepšenie kvality výrobných procesov v podniku ELBA, a.s. Kremnica
  Volna Radoslav ; 020070  Ščepka Igor (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : I-KPSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112968
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh marketingovej stratégie firmy Knott, s.r.o.
  Gaštanová Michala ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises SWOT analysis marketing strategy marketingová stratégia analýza interného prostredia SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103595
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh personálnej stratégie firmy Ikea Industry Slovakia, s.r.o., o.z. Jasná Závažná Poruba
  Feriančeková Lenka ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises strategy zamestnanec personálna stratégia stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103889
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh zlepšenia kontroly kvality výroby v podniku SES, a.s., Tlmače
  Kocsisová Zuzana ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises nástroje kvality kvalita výroby kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94627
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh stratégie rozvoja firmy EDEL VENT, s.r.o.
  Ridzoň Štefan ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises SWOT analysis SWOT analýza kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95006
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh stratégie rozvoja firmy JAMP Svorada, s.r.o.
  Chmelík Ľuboš ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises company strategy podnikateľská stratégia kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94698
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh stratégie rozvoja firmy Q - Products Industrial Computers, s.r.o.
  Haramia Ákos ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises návrh metodiky podnikateľská stratégia kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94857
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Aplikácia koncepcie Six Sigma vo firme CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES, s.r.o., Púchov
  Križanová Nina  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises Six Sigma kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95009
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh konkurenčnej stratégie firmy SES ENERGY, a.s.
  Kocsis Ján ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises strategy strategic management stratégia strategický manažment kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94628
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book