Search results

 1. Viacdimenzionálny procesný model manažmentu = Multi-Dimensional Process Model for Management
  Ščepka Igor ; J120 
  Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : . s.732-736
  viacdimenzionálny procesný model, manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Importance of soft quality improvement methods in the field of measurement.
  Hekelová Edita ; J120  Ščepka Igor ; J120
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.176-179
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Analýza úbytku študentov 1. ročníka
  Ščepka Igor ; J120 
  Vzdelávanie v technických odboroch : . s.60-67
  článok zo zborníka
  (1) - xxx
  article

  article

 4. Procesný prístup k budovaniu systému manažérstva kvality na vysokej škole
  Ščepka Igor ; J120 
  Strojné inžinierstvo 2000. Mechanical Engineering 2000 : . s.11-19-11-23
  článok zo zborníka
  (1) - xxx
  article

  article