Search results

 1. Inšpirácie pre Trnavu : hľadanie identity mesta / ed. Ladislav Michalka, Ivan Siláči ; rec. Andrea Bacová, Jan Komrska, Gabriela Kvetanová
  Michalka, Ladislav, ; 056160 (Editor) Siláči, Ivan, ; 056160 (Editor) Bacová, Andrea, ; 051110 (rec.) Komrska, Jan (rec.) Kvetanová, Gabriela (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 136 s. [ 4,75 AH ] 378 grafických príloh, 4 tabuľkové prílohy
  ISBN 978-80-227-4728-8
  urbanizmus a územné plánovanie vývoj stavby miest mestá SR a ČR vizualizácia
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Komplexná obnova bytových domov 2015. Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení: Zborník prednášok / rec. Andrea Bacová, Michal Božík 25.-27. November 2015, Podbanské, Slovensko
  Bacová, Andrea, ; A1110 (rec.) Božík, Michal, ; V270 (rec.)
  Komplexná obnova bytových domov 2015 25.-27. November 2015 Podbanské, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava Združenie pre podporu obnovy bytových domov 2015 . - 183 s. 500 výtlačkov
  ISBN 978-80-227-4488-1
  zborník
  (13) - článok
  book

  book

 3. Komplexná obnova bytových domov 2014 : zborník prednášok z VIII. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Od energetickej efektívnosti po trvalú udržateľnosť / Andrea Bacová, Michal Božík, Pavol Hlušek
  Bacová, Andrea, ; A1110 (rec.) Božík, Michal, ; V270 (rec.) Hlušek, Pavol (rec.)
  Komplexná obnova bytových domov 2014 19.-21.11.2014 Podbanské, Slovenská republika
  1. vyd.
  Martin Združenie pre podporu obnovy bytových domov 2014 . - 183 s.
  ISBN 978-80-227-4272-6
  zborník
  (13) - článok
  book

  book

 4. Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Mikušková Dagmar (Editor) ; A1110 Selcová Ľubica (Editor) ; A1110 Tóthová Zuzana (Editor) ; A1110 Alexy Tibor (rec.) Glosová Dagmar (rec.) Poslušná Iva (rec.) Vitková Ľubica (rec.) ; A6160
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013 . - 102 s
  ISBN 978-80-227-3930-6
  bývanie bytové domy budovy obytné
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (20) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5200
  book

  book

 5. Rozvojové impulzy pre mesto Nitra
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Puškár Branislav (Editor) ; A1110 Vráblová Edita (Editor) ; A1110
  1.
  Bratislava : Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav architektúry obytných budov, 2013 . - 65 s
  ISBN 978-80-227-4029-6
  architektúra lokality Nitra
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book

 6. Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Tóthová Zuzana (Editor) ; A1110 Vráblová Edita (Editor) ; A1110 Beláček Milan (rec.) Drobniaková Dana (rec.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012 . - 52 s
  ISBN 978-80-227-3657-2
  bytové domy budovy obytné Devínska Nová Ves mestské zásahy
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5100
  book

  book

 7. Architektonické vízie mesta Galanta : Teória - Projekty
  Bacová Andrea (Editor) ; A1110  Lovich Peter ; A1110 Mikušková Dagmar ; A1110 Struhár Ladislav (rec.) Peržel Oliver (rec.)
  Bratislava : FA STU v Bratislave, Ústav architektúry obytných budov, 2012 . - 60 s.
  ISBN 978-80-227-3807-1
  architektúra
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (8) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 8. 15 rokov Ceny ARCH
  Lalíková Darina (Compiler)  Bacová Andrea (Compiler) ; A1110
  1. vydanie
  Bratislava : Eurostav, 2012 . - 134 s.
  ISBN 978-80-89228-35-5
  architektúra Cena ARCH
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 9. Bytové domy na Slovensku : Teória. Recenzie. Diskusia / Zost. Andrea Bacová
  Bacová Andrea (Compiler) ; A1110 
  Bratislava : Eurostav, 2007 . - 162 s
  ISBN 978-80-89228-13-3
  domy bytové
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (19) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR7160
  SVF1100
  book

  book